Budgetbeheer

Door omstandigheden kunnen bepaalde mensen niet meer voor een goede financiële huishouding zorgen. Dit wordt een probleem wanneer er meer geld wordt uitgegeven dan dat er wordt ontvangen. Hierdoor ontstaan vaak schulden.

Wanneer mensen tijdelijk of duurzaam niet in staat zijn om hun eigen financiële belangen te behartigen, kunnen ze zich aanmelden bij BBA Bewindvoering. Personen zelf, de familie of de hulpverlenende organisatie, kunnen zich in geval van problemen met het financieel beheer, melden bij ons kantoor voor budgetbeheer.

Wij sluiten een overeenkomst met de cliënt. Wij zullen ervoor zorgen dat de cliënt financiële stabiliteit krijgt.

Allereerst zetten wij uw inkomsten en uitgaven op een rij. Samen bekijken wij daarna de mogelijkheden om uw inkomsten te verhogen en uw lasten te verlagen. Wanneer dit is gebeurd, stellen wij voor u, uw budgetplan op. Aan de hand van dit budgetplan zullen wij dan het beheer uitvoeren.

Wij zorgen ervoor dat u niet meer geld uitgeeft dan wat er binnenkomt. Een deel van uw inkomsten kan gebruikt worden om achterstanden of schulden af te lossen, een ander deel is om van te leven. Het grootste deel wordt echter gebruikt voor betaling van de vaste lasten. Mogelijk kan er zelfs gespaard worden. U ontvangt maandelijks een overzicht. Verder worden er betalingen verricht aan schuldeisers welke vallen onder het Budgetplan.

Tarieven

BBA bewindvoering hanteert voor Inkomensbeheer de zelfde tarieven als voor beschermingsbewind.

Indien u een inkomen van maximaal 120% van het bijstandsniveau heeft worden de kosten mogelijk vergoed door de bijzondere bijstand van uw gemeente. BBA Bewindvoering vraagt deze bijstand voor u aan.

Mocht u vragen hebben, neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op. Wij helpen u graag op weg.