Tarieven

De tarieven voor bewindvoering voor 2022 zijn gewijzigd ten opzichte van 2021. De tarieven zijn vastgesteld door de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie en bekend gemaakt in de Staatscourant.

Tarieven 2022 (incl.  21% BTW)
Alleenstaanden
Bewindvoering Intake                                                € 709,06
Bewindvoering maandelijks                                       €  125,54
Schuldenbewind                                                        € 162,44
Eind Rekening & Verantwoording                              € 266,20
Verhuizing / Verkoop / ontruiming woning                  € 442,86

Meerpersoons
Bewindvoering Intake                                                € 850,63
Standaard bewind                                                     € 150,54
Schuldenbewind x2                                                   € 194,81

Schuldenbewind                                                         € 172,73
Eind Rekening & Verantwoording                              € 319,44
Verhuizing / Verkoop / ontruiming woning                  € 442,86
Uurtarief meerwerk                                                     €  87,36

Er bestaat de mogelijkheid om voor de kosten bewindvoering een vergoeding te krijgen in de zin van bijzondere bijstand. Deze bijzondere bijstand is echter wel inkomensafhankelijk en verschilt per gemeente. BBA bewindvoering vraagt deze bijzondere bijstand voor u aan.